Zapleteni postopki za urejanje kulturnovarstvenega soglasja

Pred vsakršnim posegom v kulturno dediščino je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Nad posegi v kulturno dediščino bdi Zavod za kulturno dediščino Republike Slovenije, na katerega naslovimo vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. S temi postopki se ne srečujejo vsi državljani Republike Slovenije, ampak le tisti posamezniki oziroma organizacije, ki je želijo posegati (prenavljati ali graditi) na zaščitenem oziroma kulturno varovanem območju.

Po prejemu kulturnovarstvenih pogojev je potrebno za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja urediti izvedbo prehodnih arheoloških raziskav. Nekateri vlagatelji morajo skladno s pogoji pripraviti tudi obvezni konservatorski načrt.

Response code: 0;

Pomoč specializiranega podjetja

Če na kulturnovarstveno soglasje gledam kot popoln laik, se mi kar malo zamegli pred očmi. Preverila sem na spletu postopke, potrebne vloge in priprave, če bi želela graditi na območju kulturne dediščine in sem že skoraj izgubila voljo. Nato pa sem našla podjetje, ki mi je priskočilo na pomoč in s katerim smo vzpostavili uspešno sodelovanje za gradnjo na območju kulturne dediščine. Pomagali so mi tudi do kulturnovarstvenega soglasja. Zame so urejali postopke in me vodili skozi celoten proces, do pridobitve tega izjemno pomembnega dokumenta, ki se imenuje kulturnovarstveno soglasje.

Vsi potrebni postopki za ureditev dokumentacije

Podjetje opravlja tudi predhodne invazivne in neinvazivne arheološke raziskave. Moj nasvet je, da ko se boste spoprijemali s postopki posegov v kulturno dediščino, dobro izberite strokovno pomoč. Podjetje, ki sem ga našla na spletu ime zelo dobre reference. V zadnjem desetletju so opravili več kot 350 arheoloških raziskav za fizične osebe, pravne osebe, javne in državne ustanove. Ne predstavljam si, kako bi sama, s svojim resnično laičnim in osnovnim znanjem o arheoloških postopkih, speljala celoten postopek do pridobitve kulturnovarstvenega soglasja.

Podjetje, ki sem ga najela in s katerim sem sodelovala opravlja različne storitve. Največkrat pa storitve zajemajo vse postopke in dela od pridobitve potrebnih dovoljenj za izvedbo raziskav, terenskih del, do kasnejših postopkov; izdaje poročil in obdelave arhiva najdišča (podatkov in najdb). Vedno so za pomoč in svetovanje na voljo na telefonu in preko elektronske pošte. Priporočila sem jih tudi svojim znancem in prijateljem.