Prevajanje v hrvaščino naj opravijo le izkušeni prevajalci

Prevajanja se ne more lotiti vsak, ki zgolj pozna jezik in tudi ne glede na to, katero stopnjo obvladuje. Glede na to, da na hrvaško morje vsako leto zahaja veliko število slovenskih počitnikarjev, bi se lahko trdilo, da večina Slovencev obvlada vsaj pogovorno hrvaščino. To pa še ne pomeni, da bi lahko opravljali prevajanje v hrvaščino.

Prvi pogoj dobrega prevoda je namreč ta, da oseba obvladuje tako izvirni jezik kot tudi ciljni jezik. Da to sposobnost ohranja, mora redno prebirati in poslušati besedila tako v izvirnem kot ciljnem jeziku. Jeziki so pravzaprav kot živi organizmi, ki se spreminjajo in s tem razvojem je potrebno biti v koraku. Če boste naročili prevajanje v hrvaščino, vam bo za prevod hrvaščine podjetje Poliglot priskrbelo prevajalca, ki je strokovnjak na tem področju ter sodobno hrvaščino zares obvladuje.

Prevajanje v hrvaščino zahteva izkušnje

Kakovostno prevajanje v hrvaščino bo opravljeno s strani prevajalca, ki je v rednem stiku s slovenskim in hrvaškim jezikom. Če gre za prevod, ki vsebuje strokovne termine, ga mora opraviti prevajalec, ki obvladuje področje besedila. To pomeni, da mora prevajalec imeti še neko dodatno znanje.

prevajanje v hrvaščino

Veliko prevajalcev se odloči, da se bodo specializirali za do tri različna področja. Navsezadnje ne morejo vsi obvladovati prav vsega. Ko prevajanje v hrvaščino zajema besedila s področja medicine, bo tako prevod opravil nekdo, ki pozna medicinske izraze in razume, o čem govori besedilo. Za vsak strokovni prevod hrvaščine, Poliglot ponuja prevajalca, ki pozna in razume določeno področje.

Prevajanje v hrvaščino narejeno z občutkom

En prevajalec lahko obvladuje več kot le en izvirni in ciljni jezik. Prevajalec lahko obvladuje več ciljnih jezikov, na primer poleg hrvaškega jezika še denimo srbski in bosanski jezik, morda še kak drug slovanski jezik ter tako nudi prevajanje v hrvaščino, srbščino, bosanščino in denimo še ruščino. Glede na to, da se lahko specializira tudi za več področij, je lahko en prevajalec strokovnjak na več področjih ter za več jezikov. Več izkušenj ima prevajalec za hrvaški jezik, boljše bo njegovo prevajanje v hrvaščino. Dober prevajalec mora imeti čut za jezik in biti iznajdljiv.