Na koga se obrniti za praznjenje greznic?

Praznjenje greznic je bilo nekoč nenadzorovana dejavnost, zaradi česar so opravljali to delo tudi tisti, ki niso bili pooblaščeni, oziroma tisti, ki so vsebino greznic pogosto izpustili v naravo, kar je predstavljalo okoljsko nevarnost.Zaradi zahtev Evropske unije se je področje nato pričelo regulirati, in danes se lahko za praznjenje greznic obrnemo zgolj še na podjetja, ki imajo dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti.

To pomeni, da greznice praznijo komunalna podjetja, ki imajo za to ustrezne licence, s katerimi zagotavljajo tako usposobljenost kot primerno opremljenost, vsebina greznic pa nič več ne konča v naravi, temveč se poskrbi za odvoz na čistilno napravo, kjer je opravljena razgradnja. Licencirana komunalna podjetja torej zagotavljajo, da smo okolju bolj prijazna družba.

Kdaj je potrebno praznjenje greznic?

Trenutna zakonodaja predpisuje, da moramo greznico izprazniti vsaj enkrat na tri leta, v kolikor je to potrebno, pa tudi pogosteje. Ne glede na predpise, pa v praksi opažamo, da se za praznjenje greznic skrbi po potrebi – nihče namreč ne izvaja nadzora nad tem, kako pogosto greznico izpraznimo ter ali se držimo predpisa o treh letih.

Večina gospodinjstev torej samostojno nadzoruje stanje greznice – preverja, ali je ta že polna ter potrebuje praznjenje, namesto da bi lokalna komunalna podjetja vodila register, ki bi zagotavljal dosledno upoštevanje zakona. Dokler ne gre nič narobe, je uporabnikom tako zagotovo ljubše: greznico izpraznijo, ko za to sami vidijo potrebo, ne pa vsakič, ko jim to veli zakon, saj včasih greznica tudi v treh letih ni polna.

Kdo naj poskrbi za praznjenje vaše greznice?

Večina gospodinjstev se za praznjenje greznic (http://www.komunala-mezan.si/ciscenje-in-praznjenje-kanalizacije-greznice.html) obrne na lokalno komunalno podjetje, ki se v kraju oziroma naselju ukvarja tudi z drugimi komunalnimi dejavnostmi. Ni pa nujno potrebno, da je tako – obrnejo se lahko tudi na licencirana zasebna komunalna podjetja.

Kako izbrati?

Večinoma se velja pozanimati o ceni storitve ter o tem, kaj vse spada v ponudbo oziroma kakšne so dodatne storitve, ki vam jih lahko ponudijo. Praznjenje greznic ne vključuje zgolj izčrpanja usedline oziroma vsebine, temveč je potrebno greznico vedno tudi dobro očistiti in narediti pregled, s katerim se ugotovi, kakšna je njena ustreznost oziroma ali je potrebno kakšno popravilo ali obnova. Čas, ko je greznica prazna, velja namreč izkoristiti za to, saj se s slabo kanalizacijo oziroma težavami pri odvajanju odpadnih vod iz gospodinjstva ne moremo ukvarjati, ne da bi bila greznica prej izpraznjena.