izjava z oceno tveganja

Kaj vključuje izjava o varnosti z oceno tveganja?

Velika podjetja, kjer večina delovnih procesov poteka znotraj proizvodnih obratov (gre torej za fizično delo), čedalje več pozornosti namenjajo varnosti delavcev na delovnem mestu. Vsako leto izjava o varnosti z oceno tveganja pridobi več podpornikov. Na eni strani tak korak zmanjšuje tveganja za poškodbe delavcev, odgovornega zaposlovalca pa zaščiti pred morebitnimi tožbami.

Izjava o varnosti z oceno tveganja Projekt Varnost izvajalca je namenjena predvsem vzpostavitvi preventivnih ukrepov in procesov znotraj poslovne entitete, ki še dodatno zvišujejo varnost, hkrati pa ustvarja delovno okolje, v katerem se zaposleni dobro počutijo in posledično učinkoviteje opravljajo svoje delovne zadolžitve.

Izvedite, kako ogroženi so vaši zaposleni

Preteča nevarnost ni vedno samoumevna in očem vidna. Včasih se skriva v slabo postavljenih delovnih strojih, nepotrebnih ovirah v okolici delovnega mestu in ostalih dejavnikih tveganja. Postopek ocenjevanja tveganja poteka po točno določenih korakih. Najprej se tveganje ovrednoti glede na stopnjo resnosti, verjetnost uresničitve in glede na obseg povzročene škode.

izjava z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje tudi natančen opis preventivnih ukrepov, katerih glava naloga je minimiziranje poškodb oz. škode. V samem dokumentu mora biti vsaka nevarnost natančno opredeljena. V prvi vrsti se ugotovi, ali gre za mehansko, toplotno ali električno nevarnost. Morebitne poškodbe so opisane kot ureznine, zmečkanine, zadušitve, zastrupitve … Kot že omenjeno, je pomembno opredeliti tudi verjetnost pojava nevarnosti.

Izjava o varnosti z oceno tveganja Projekt Varnost izvajalca je pomembna listina

Pred podpisom bodite seznanjeni z vsemi elementi, ki jih zajema izjava o varnosti z oceno tveganja. Navsezadnje je to pomembna listina, zasnovana z dolgoročnim pogledom na prihodnost podjetja. Nujno je, da se elementi izjave v primeru sprememb posodobijo oz. dopolnijo. Dopolnitve so nujne v primeru sprememb podatkov, na podlagi katerih je bila varnostna listina zasnovana, pa tudi takrat, kadar je podjetje uvedlo določene nadgraditve s področja varnosti (implementacija senzorjev gibanja), ki zmanjšujejo nevarnost na posameznih delih znotraj delovnega območja.

izjava z oceno tveganja

Končen dokument torej vsebuje natančen načrt ukrepov, s katerimi se vodstvo in odgovorni znotraj podjetja zavežejo k zagotavljanju varnega okolja in minimiziranju nevarnosti. Poleg tega je potrebno opredeliti tudi delovne naloge in odgovornosti nadzornih oseb. Pri tem ne smemo pozabiti niti na zahteve glede zdravstvenega stanja vsakega novega zaposlenega (predložen seznam bolezni, zdravil …).

(P)ostanite odgovoren zaposlovalec

Delodajalec je tisti, ki mora zagotoviti ustrezne delovne pogoje za svoje zaposlene, zato je priporočljivo, da na vsakih nekaj let najamete ustrezno strokovno službo za ugotavljanje nevarnosti na delovnem mestu. Usposobljena ekipa vam bo pomagala tudi pri sestavi plana preventivnih ukrepov ter ocenila možnosti realizacije posamezne pretnje.